Regulamin sklepu

There are no translations available.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej dla osób prawnych i fizycznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz dla klientów indywidualnych.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Zakład Handlowy Hurtownia „PE-PE“ Aleksandra Osóbka z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod numerem 58855, NIP 547-012-14-42, REGON 002428305, zwana dalej Sprzedającym.
 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Ceny podane w Sklepie internetowym nie obejmują dodatkowego czy opcjonalnego wyposażenia oraz montażu i szkolenia dotyczącego obsługi urządzenia. Cena montażu i szkolenia uzgadniana jest każdorazowo indywidualnie.
 4. Towary w cenach promocyjnych oraz w cenach wyprzedażowych dostępne są w ograniczonych ilościach do wyczerpania zapasów.
 5. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadają wszystkie wymagane prawem atesty.
 6. Oferta Sklepu Internetowego ważna jest tylko na terenie Polski.
 7. Wszystkie informacje dotyczące towarów pochodzą z materiałów producentów. Zdjęcie lub jego opis może się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach i cenach towarów.
 9. Informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać poprzez: sklep internetowy www.pe-pe.com.pl lub e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numera telefonu lub adresu e-mail – po przyjęciu zamówienia zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez -mail.
 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.
 6. Zamawiający, którzy posiadają skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 7. Potwierdzonego zamówienia nie można anulować.
 8. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 10. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w sklepie od 2 do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.
 11. W przypadku braku towaru w magazynie zamawiający jest poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji.
 12. Przy zamówieniu na towar wg indywidualnych potrzeb zamawiającego np. meble ze stali nierdzewnej Sprzedający realizuje zamówienie po otrzymaniu zadatku w kwocie 30% wartości brutto zamówienia.
 13. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia konieczne jest spisanie przez kuriera protokołu szkody i należy skontaktować się ze Sprzedającym.
 14. Odebranie przesylki bez sprawdzenia powoduje utratę roszczeń z tytułu odszkodowania za ewentualne szkody powstałe w transporcie. Oznacza to, że wszystkie dotyczące uszkodzeń bez protokołu szkody nie będą uznawane.

 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI I KOSZT DOSTAWY

 1. Należność za zamówiony towar zamawiający może uregulować w następujący sposób: przelewem – przedpłata na konto lub przy odbiorze przesyłki – za pobraniem dla zamówień nieprzekraczających łącznej kwoty 3.000,- zł brutto
 2. Na zleceniu przelewu należy podać numer i datę zamówienia oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby zamawiającej.
 3. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze zamawiający reguluje należność gotówką z chwilą dostarczeniu towaru przez kuriera.
 5. Kupujący ponosi następujące koszty dostarczenia towaru:

- przedpłata na konto – 24,60 zł brutto,

- przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) – 34,44 zł brutto,

- w/w opłaty dotyczą przesyłki do 30 kg,

- opłata za przesyłki o wyższej wadze ustalana będzie indywidualnie.

 

IV. WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI, REKLAMACJI I ZWROT TOWARU

 1. Na wszystkie towary udzielamy 12-miesięcznej gwarancji.
 2. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie faktury Vat lub paragonu wraz z kartą gwarancyjną jeżeli została wydana.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w Sklepie Internetowym w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 4. Koszt dostawy i odesłanie reklamowanego towaru obciąża kupującego.
 5. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku gdy kupującym nie jest konsument.
 6. W przypadku konsumenta zamawiający ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru (za wyjątkiem towaru, który był wykonany na indywidualne zamówienie).
 7. W celu dokonania zwrotu niezbędne jest pisemne oświadczenie kupującego wysłane e-mailem na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub pocztą na adres Zakład Handlowy Hurtownia „PE-PE“ Aleksandra Osóbka, ul. 1 Maja19, 43-300 Bielsko-Biała oraz niezwłoczne wysłanie towaru wraz z dowodem zakupu (paragonem).
 8. Zwrot towaru możliwy jest wtedy, gdy nie był używany, musi zawierać wszystkie części, z którymi był dostarczony, musi być odesłany w fabrycznym, niezniszczonym opakowaniu.
 9. Zwrot towaru odbywa się na koszt zamawiającego.
 10. Płatność zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego towaru.
 11. Osoby fizyczne, które zawierają umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zamawiający inny niż osoba fizyczna nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym jest mowa w 6 punkcie.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakład Handlowy Hurtownia „PE-PE“ Aleksandra Osóbka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych“ Zgodnie z tą ustawą klienci Sklepu Internetowego mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd działający w miejscu prowadzenia działalności sprzedającego tj. w Bielsku-Białej.